Sponsorer

Cancerstödfonden
Cancerstödfondens mål är att skänka 75 % eller mer av insamlade medel till hjälp för cancersjuka enligt stiftelsens ändamål: ”Stiftelsens ändamål skall vara att främja, vidmakthålla och utveckla vården av cancersjuka i Sverige, utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer bosatta i Sverige och i viss mån främja medicinsk vetenskaplig forskning om cancer i Sverige.” Cancerstödfonden

Bolagscentralen
Köp och Sälj företag med Bolagscentralen. Köp lagerbolag och bolagsbildningar från Bolagscentralen. Att köpa ett lagerbolag från Bolagscentralen är ett snabbt och enkelt sätt att starta aktiebolag som dessutom är mycket prisvärt. Allt är klart inom 2tim! Kom igång med en ny verksamhet omgående utan att vänta på registrering av bolaget och få hjälp med upprättandet av all bolagsformalia och registreringshandlingar. Bolagscentralen kan alla bolagsformer. Bolagscentralen

Boka Artist
För att möta Sveriges behov av nya artister, startades Boka Artist. Vi förmedlar alla typer av artister. Boka Artist förmedlar artister med utgångspunkt från Stockholm. Vi arbetar långsiktigt för att främja våra artisters karriärer i Sverige och internationellt. Boka Artist

Delwar Group
Delwar Group är en webbyrå i Stockholm som arbetar med webbproduktion. Genom åren har vi arbetat i olika projekt där vi startat från idé fasen till färdiga koncept. Vi arbetar även inom området elektroniska affärer där vi förenklar affärsprocesser genom att använda moderna system och kommunikationslösningar på Internet. Är det dags att köpa hemsida? Vi utför hemsidor inom 5 arbetsdagar. Kontakta vår webbyrå så berättar vi hur vi kan hjälpa ert företag. Delwar Group

Ajour Events
Ajour Events är en kommunikations- och eventbyrå i Stockholm. Vi möjliggör event från idé till verklighet och vill ge dig, dina kollegor och dina kunder den där speciella upplevelsen. Något som ni minns, något som ni lär något av, något som ger resultat. Vi arbetar med att hjälpa våra klienter att stärka sina relationer med kunder och även med den egna personalen. Våra medel är att arrangera konferens, företags kickoff, events, upplevelser och teambuilding. Ajour Events leder er genom ett lyckat event – från planering och genomförande till uppföljning och statistik. Ajour Events

Justitia
Justitia gör det möjligt för många lokala små och medelstora företag att nå en bred lokal användarbas och i många fall är Justitia den huvudsakliga marknadsföringskanalen. Justitia möjliggör för företagare att nå en bred transaktionsorienterad lokal användarbas och därmed få nya kunder, ökad kännedom och ökade intäkter. Justitia